مستمری بازنشستگان البرز مرکزی ، معضل حل نشدنی و سکوت نمایندگان مردم/به قلم مجتبی خسروی سرخکلایی

پنجشنبه 22 مرداد 1394 11:52 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 

سوادکوه محرومترین منطقه کشور را درنیابید…!

تنها مستمری پیرمردان و پیرزنانش را بپردازید ، البته اگر این انتظار زیادی نبوده باشد

هزاران بازنشسته معادن تنگ و تاریک سوادکوه با کوهی از بیماریهای ناشی از کار در معادن و مصائب داشتن فرزندان بیکار تنها از همین حقوق مستمری بیمه گذران میکنند

سالهاست که در آرزوی یک ماه پرداخت به موقع ، سالهاست در آرزوی خرید نقد مایحتاج !

خدا شاهد بود و هست که این کارگران دیروز ، درامدی جز این حقوق بازنشستگی نداشته و ندارند

مسئولین دلسوزشان دامها را از جنگلها بیرون رانده اند و جنگلها را تقدیم به درخت خواران کرده اند و از زمینهای کشاورزی شان هم چیزی باقی نمانده است…که از آن امرار معاش کنند

گویی گذشته و آینده این جماعت از آنها ربوده شده ، آن هم توسط مسئولینشان

این بازنشستگان پیر و درمانده نه توانایی اختلاس چندهزارمیلیاردی دارند و نه چشم داشتی به دکل های نفتی گم شده!

انسانهای ساکت و بی آزاری هستند که تنها به مستمری ماهانه خود قانعند اگر منت گذارید و پرداخت کنید

اکنون دوماه است که پولی نگرفته اند

اگر حتی محبت کنید و پرداخت شود ، تماما” خرج بدهی ها و نسیه ها میشود…

خود را با حقوق چند ده میلیونی لحظاتی جایشان بگذارید

نمایندگان فعلی مجلس که چهارسال فرصت حل این مشکل پیش پا افتاده را داشته اید و علی الظاهر درمانده از رفع آن بوده اید و رویای کاندیداتوری مجدد اسفند ۹۴ در سر می پرورانید ، پاسخ شما به جمعیت نه چندان اندک بازنشستگان و خانواده هایشان چیست؟

مستمری بازنشستگان البرز مرکزی ، معضل حل نشدنی و سکوت نمایندگان مردم

نتوانستید یا اصولا” در فکر حل همیشگی آن نبودید؟

تا با حل مقطعی حق  مسلّم این قشر که در سالهای جوانی بیمه خود را بی کم و کاست پرداخت نمودند، این دستاورد را به نام خود و ستاد خود تمام کنید؟

یا اینکه چهارسال دیگر برای احتمال رفع پیش پا افتاده ترین حق کارگران دیروز مهلت میخواهید؟

دیگر مسئولین شهرستان از این کوتاهی و سکوت مبّرا نیستند ولی گناه بزرگ و نوک پیکان انتقادات متوجه کسانیست که با “رأی” مستقیم محرومان و مستضعفان و فریب آنها اکنون بر کرسی متزلزل بهارستان تکیه زده اند و انتظار حمایت مجدد دارند…


وعده دیدار اسفند 94


آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 مرداد 1394 11:57 ب.ظ