رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل:باتوجه به جمعیت انتظار ما دو ناحیه ای کردن این اداره است

دوشنبه 12 مرداد 1394 07:54 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 
Image result for ‫شهرام خسروی‬‎
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل گفت : سازمان ثبت  اسناد و املاک به عنوان یکی از سازمان های حاکمیتی نقش مهمی در تثبیت املاک و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه دارد و با توجه به اقدامات خوب چندسال اخیر، این سازمان  درصد فعالیت های خود را به صورت 80نزدیک به الکترونیکی به انجام  می رساند و امیدواریم با تکمیل زیرساخت ها ، تمام فرایندها و اقدامات اجرایی به این سمت پیش برود. شهرام خسروی در آستانه روز خبرنگار با تبریک این روز به همه خبرنگاران صادق و زحمتکش که با انعکاس صادقانه اخبار و اطلاعات نقش بسزایی در روشنگری و تنویر افکار عمومی جامعه دارند، افزود: به دلیل نقش مهم رسانه در جامعه ، تعامل بین نهادها و رسانه یک ضرورت است . وی با اشاره به اینکه اداره ثبت املاک و اسناد  دفتر ازدواج 27 دفتر اسناد رسمی و 58بابل با داشتن و طلاق ، یکی از پرکارترین ادارات شهرستان های مازندران تلقی می شود که با تمام توان و امکانات خود در جهت ارائه بهترین خدمات ثبتی و حقوقی به پیش می رود، خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت شهرستان و تعداد مراجعه کنندگان بسیار ، انتظار مااین است تا نسبت به دو ناحیه ای کردن این اداره اقداماتی صورت گیرد تا تسهیل در بسیاری از امور ثبتی و حقوقی صورت گیرد اگرچه اجرایی نمودن این مهم نیازمند تامین اعتبار و بودجه های کافی است اما امیدواریم با همکاری مسئولین عالی این امر محقق
گردد. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل سپس در بحث عملکرد یک ساله اخیر این اداره اظهار  فقره سند مالکیت 822 هزار و 14داشت : صدور  سند 18082 عملیات تفکیک و افراز ، انجام 688 ،معاملات و اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ،  فقره پرونده توسط شعبه اجرای این اداره
466تشکیل  واقع طلاق در 1186 مورد ازدواج و 4110، ثبت یکسال اخیر توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل انجام شده است . وی در مورد میزان وصولی مطالبات بانک های دولتی و خصوصی نیز بیان داشت : واحد شعبه  189 میلیارد و 23اجرای این اداره موفق شده مبلغ  ریال از مطالبات بانک های 603 هزار و 421میلیون و  هزار و 751 هزار و 596 میلیارد و 51دولتی و مبلغ  ریال از مطالبات بانک های خصوصی را وصول 104 را 93نماید . خسروی تعداد ثبت شرکت در سال  مورد اعلام 457 شرکت و تغییرات ثبت شده  را 548 نمود .رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل یادآور شد: در سال گذشته همکاری های خوبی در رابطه با صدور اسناد مالکیت موقوفات شهرستان با اداره اوقاف انجام گرفته که در این راستا تعداد زیادی از اسناد مالکیت موقوفات صادر شد که این امر موجبات ارتقاء اداره اوقاف شهرستان بابل را در سطح کشور در پی داشته است .خسروی عنوان داشت : از ابتدای  سند مالکیت در 4711 تا پایان تیرماه ، تعداد 94سال این شهرستان صادر و تحویل متقاضیان شده است .


آخرین ویرایش: دوشنبه 12 مرداد 1394 08:09 ب.ظ