یاحیدر مدد...

سه شنبه 30 دی 1393 01:31 ق.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 

بـنی آدم اعـضـای یـک پیکرند
همه یک بـه یک نوکر حیدرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
مدد گـیرد از صاحب ذوالفـقار

تو کز محنت دیگران بی غمی
مزن لاف عشق علی را دمی

تو گــر منکـر مرتـضی بوده ای
نشاید کـه نامـت نهـند آدمی ...آخرین ویرایش: سه شنبه 30 دی 1393 01:33 ق.ظ