افزایش شکاف طبقاتی در سال92/اثرات اعتدال بر اقتصاد مملکت

دوشنبه 8 دی 1393 12:54 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 
در سال 92 با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت های انتقالی به خانوار، ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش یافت.

طبق بررسی های بانک مرکزی، مقدار ضریب جینی در سال 92 نشان میدهد این ضریب از رقم 0.3834 در سال 91 به رقم 0.3944 افزایش یافته است.

ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد در کشور است عبارت است از؛ نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا 1 در نوسان است که هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هرچه به سمت 1 گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد.

ضریب جینی در پایان دولت دهم

مرکز آمار ایران در پایان سال 91 ضریب جینی کل کشور را رقم 0.3659 اعلام کرد که تفسیر آماری آن، بهتر شدن توزیع ثروت میان خانواده های ایرانی بود. بر اساس آمار این مرکز، ضریب جینی در سال 84 معادل 0.4248 بود.

در سال 1391 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در طرح آمارگیری خانوارهای ایرانی 18535 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19657 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور بوده است. طرحی که یکی از کاربردهای مهم آن سنجش و ارزیابی اطلاعات آماری به دست آمده از هزینه و درآمد خانوارها و آگاهی از نحوه توزیع آن در بین طبقات مختلف هزینه و درآمد برای تصمیم گیری های اقتصادی است و با ضریب جینی مشخص می شود.

ضریب جینی که میان صفر تا یک تعیین می‌شود، نشان دهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند به معنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور است و هرچه به سمت 1 میل کند به معنای افزایش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت است.

در سال 1391 ضریب جینی در  مناطق روستایی 0.3347، در مناطق شهری 0.3542 و در کل کشور 0.3659 بوده است. در سال 1391 در مناطق روستایی استان ایلام (0.1993) کمترین و استان مرکزی (0.3596) بیشترین و در مناطق شهری استان ایلام (0.2330) کمترین و استان همدان (0.3689) بیشترین نابرابری را داشته است.

بر همین اساس، ضریب جینی از عدد 0.4304 در سال 80 و عدد 0.4248 در سال 84 به عدد 0.3659 در سال 91 رسیده است.

در جدول زیر می توانید ضریب جینی را از سال 80 تا سال 91 ببینید:

کاهش تفاوت طبقاتی در دوره احمدی‌نژاد

 


آخرین ویرایش: دوشنبه 8 دی 1393 12:57 ب.ظ