باراالها........

جمعه 21 آذر 1393 04:26 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 
     

خدا را گفتم:
بیا جهان را قسمت کنیم :
 
آسمان برای من ابرهایش برای تو
 
دریا برای من موج هایش برای تو
 
ماه برای من خورشید برای تو
 
خدا خندید و گفت :
 
  تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو

آخرین ویرایش: جمعه 21 آذر 1393 04:31 ب.ظ