انتشار اسامی کاندیداهای احتمالی از یک منبع غیر رسمی!!!

دوشنبه 3 آذر 1393 01:16 ق.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 

سید هادی حسینی : نماینده فعلی مردم در مجلس

کمال علیپور : نماینده فعلی مردم در مجلس

ولی رعیت: نماینده سابق مجلس

اصغر گرزین :مدیرکل سابق در استان های گلستان و اصفهان

محبوب قبادیان :مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صدرا

عادل مظلومی:مدیر اداری دانشگاه آزاد واحد سوادکوه؛دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

رحمان چالاکی: رئیس ستاد دکتر روحانی در قائمشهر 

عبدالله رضیان : رئیس سابق دادگستری بابل

جمشیدی: فرماندار سابق سوادکوه و معاون سیاسی امنیتی استان گلستان

قربان بوداغی : معاون سابق مدیرکل در مازندران

مجید عابدی: رئیس  و بنیانگذار سابق دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

یوسفعلی جوانی: عضو مجمع عالی نخبگان مازندران

علی فلاح :فرماندار سابق سوادکوه

نرگس کمالی: عضو شورای شهر زیراب

سید علی ادیانی : نماینده سابق مجلس

اسدی:   پاسدار 

سودابه مهری: عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی قائمشهر

مهندس سمیعی: از معاونین در وزارت راه ؛ کاندیدای سابق مجلس
داریوش رحیمی:
معلم

آخرین ویرایش: دوشنبه 8 دی 1393 01:27 ب.ظ