جماعت غرغرو.....!!!!

چهارشنبه 14 آبان 1393 06:05 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 
با جماعتی همیشه غرغرو روبرو هستیم که هر اتفاقی می‌افتد، اینها یک فحشی به نظام می‌دهند!
مثلاً:
خبر: اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان!
جماعت غرغرو: کار، کار خود نظام و بسیجی‌هاست.
خبر: دستور مقامات ذیربط برای شناسایی و مجازات عاملان اسیدپاشی!
جماعت غرغرو: کار، کار خودشان است. عمراً اگر عوامل را بازداشت کنند.
خبر: عوامل اسیدپاشی اصفهان بازداشت شدند!
جماعت غرغرو: بیچاره آنهایی که مجبور شدند نقش اسیدپاش را بازی کنند.
خبر: عوامل اسیدپاشی اصفهان به قصاص محکوم شدند!
جماعت غرغرو: جمهوری اسلامی بزرگترین ناقض حقوق بشر است. قصاص حکمی غیرانسانی است. کمپین نه به قصاص و کمپین عفو اسیدپاش‌ها را تشکیل می‌دهیم.
خبر: قربانیان اسیدپاشی گذشت کردند!
جماعت غرغرو: معلوم نیست چقدر قربانیان را تهدید و تطمیع کردند که اسیدپاش‌ها را عفو کنند.
یعنی با جماعتی روبرو هستیم که از زخم چهره زنان هم برای زخم‌زدن به نظام سوءاستفاده می‌کنند!

آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 آبان 1393 06:08 ب.ظ