صرفا جهت توجه.......!!!!!(برای مسئولین)

دوشنبه 5 آبان 1393 05:31 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 

اِی مُدّعیان عدالِت *** گوش هادین این حکایت
ایران فقط تهران نیِِِه *** زندگی بی وجدان نیه


گِنّی پول نارمبی جاده وِر *** پِل زَنّی سه طبقه تفریح وِر
ما هم خدا و هم علی دارمبی *** خَلِه دِلِ زخمی دارمبی


شما تفریح  هاکِنین سه طبقه پِل سر *** اِما عزادار هَستِمی صِواحی و نِماسَر
هزارمتر جاده مرگبارِ پولِّ نارِنّی *** مترو هِجده کیلومتریِ پولِّ دارنّی
سوادکوه چه گناهی دارنِه *** سی و پنج سالِه ، پِناهی نارنِه...

 


آخرین ویرایش: دوشنبه 5 آبان 1393 05:41 ب.ظ