استاندار مازندران: دولت احمدی نژاد در پیگیری اشتغال بسیار فعال‌تر بود

دوشنبه 5 آبان 1393 05:18 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 


استاندار مازندران: دولت احمدی نژاد در پیگیری اشتغال بسیار فعال‌تر بودبه گزارش سرخکلا بهشت گمشده و به نقل از دولت بهار به نقل از شمال نیوز، ربیع فلاح‌جلودا
ر در جلسه کارگروه اشتغال مازندران اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای واگذاری بسیاری از تولیدات به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به قابلیت کشاورزی مازندران، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران در دستور کار قرار گیرد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: اعتقاد به فعالیت بخش خصوصی باید در استان نهادینه شود، برنامه‌ریزی برای در اختیار قرار دادن بخش ترویج به سازمان نظام مهندسی کشاورزی باید به صورت جدی انجام شود.

وی با اعلام اینکه برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و با چارچوب مشخص برای تصدی‌گری بخش ترویج کشاورزی به بخش خصوصی انجام شود، گفت: دولت برای موفقیت بخش خصوصی امکانات لازم را نیز در اختیار بخش خصوصی تا توانمند کردن بخش خصوصی فراهم کند.

فلاح بیان داشت: برای توسعه کشاورزی مازندران باید استقلال نسبی به فعالان بخش خصوصی بدهیم و در برنامه ششم این موضوع در دستور کار قرار گیرد که بخش خصوصی اثرگذار در حوزه تولیدات مازندران فعال شوند.

وی خواستار توجه بیشتری به کارگروه بخش کشاورزی شد و ادامه داد: مسائل مربوط به کشاورزی استان در کارگروه تخصصی‌تر پیگیری و اجرایی شود.

استاندار مازندران درباره قانونی کردن تسهیلات بانک‌ها برای ایجاد اشتغال، بیان کرد: بیشتر تسهیلات برای ایجاد اشتغال باید با تصویب کارگروه استان مازندران پرداخت شود.

وی اضافه کرد: برخورد موازی در حوزه اشتغال را در زمینه پرداخت تسهیلات مورد قبول استانداری مازندران نیست، برای توسعه اشتغال به نظر بانک توجه می‌کنیم ولی هر اشتغالی که نیاز به تسهیلات دارد باید در کارگروه اشتغال استان تصویب شود.

این مسئول خطاب به مسئولان بانک‌های مازندران گفت: زمینه جذب اعتبارات تعیین شده برای استان فراهم شود و این موضوع توسط کارگروه به صورت منسجم پیگیری شود.

فلاح‌جلودار خاطرنشان کرد: رقم اختصاص داده شده برای ایجاد اشتغال مناسب نیست و نیاز است دغدغه بیشتری در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

استاندار مازندران درباره ایجاد اشتغال در بخش خانگی گفت: درخواست از دستگاه‌های اجرای در این زمینه هماهنگی بهتری داشته باشند و اگر نیاز به پیگیری ملی دارد حاضر به همکاری هستیم.

وی بیان داشت: دولت قبلی در زمینه پیگیری اشتغال در استان بسیار فعال‌تر بود و در این مدت احساس می‌شود نقش کم‌رنگ‌تری در حوزه اشتغال ایجاد شد.

‌ فلاح درباره طرح‌های که در اختیار بانک‌ها وجود دارد، بیان کرد: بانک‌ها پرونده‌ها تسهیلات را سریع‌تر تعیین‌تکلیف کنند.

وی بیان داشت: کارگروه‌های اشتغال باید نسبت به ساماندهی پرونده اشتغال استان اقدام مناسبی داشته باشند و در جلسه بعدی همه بانک‌ها نسبت به تعیین‌تکلیف پرونده‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به قابلیت کشاورزی مازندران، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران در دستور کار قرار گیرد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: اعتقاد به فعالیت بخش خصوصی باید در استان نهادینه شود، برنامه‌ریزی برای در اختیار قرار دادن بخش ترویج به سازمان نظام مهندسی کشاورزی باید به صورت جدی انجام شود.

وی با اعلام اینکه برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و با چارچوب مشخص برای تصدی‌گری بخش ترویج کشاورزی به بخش خصوصی انجام شود، گفت: دولت برای موفقیت بخش خصوصی امکانات لازم را نیز در اختیار بخش خصوصی تا توانمند کردن بخش خصوصی فراهم کند.

فلاح بیان داشت: برای توسعه کشاورزی مازندران باید استقلال نسبی به فعالان بخش خصوصی بدهیم و در برنامه ششم این موضوع در دستور کار قرار گیرد که بخش خصوصی اثرگذار در حوزه تولیدات مازندران فعال شوند.

وی خواستار توجه بیشتری به کارگروه بخش کشاورزی شد و ادامه داد: مسائل مربوط به کشاورزی استان در کارگروه تخصصی‌تر پیگیری و اجرایی شود.

استاندار مازندران درباره قانونی کردن تسهیلات بانک‌ها برای ایجاد اشتغال، بیان کرد: بیشتر تسهیلات برای ایجاد اشتغال باید با تصویب کارگروه استان مازندران پرداخت شود.

وی اضافه کرد: برخورد موازی در حوزه اشتغال را در زمینه پرداخت تسهیلات مورد قبول استانداری مازندران نیست، برای توسعه اشتغال به نظر بانک توجه می‌کنیم ولی هر اشتغالی که نیاز به تسهیلات دارد باید در کارگروه اشتغال استان تصویب شود.

این مسئول خطاب به مسئولان بانک‌های مازندران گفت: زمینه جذب اعتبارات تعیین شده برای استان فراهم شود و این موضوع توسط کارگروه به صورت منسجم پیگیری شود.

فلاح‌جلودار خاطرنشان کرد: رقم اختصاص داده شده برای ایجاد اشتغال مناسب نیست و نیاز است دغدغه بیشتری در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

استاندار مازندران درباره ایجاد اشتغال در بخش خانگی گفت: درخواست از دستگاه‌های اجرای در این زمینه هماهنگی بهتری داشته باشند و اگر نیاز به پیگیری ملی دارد حاضر به همکاری هستیم.

وی بیان داشت: دولت قبلی در زمینه پیگیری اشتغال در استان بسیار فعال‌تر بود و در این مدت احساس می‌شود نقش کم‌رنگ‌تری در حوزه اشتغال ایجاد شد.

‌ فلاح درباره طرح‌های که در اختیار بانک‌ها وجود دارد، بیان کرد: بانک‌ها پرونده‌ها تسهیلات را سریع‌تر تعیین‌تکلیف کنند.

وی بیان داشت: کارگروه‌های اشتغال باید نسبت به ساماندهی پرونده اشتغال استان اقدام مناسبی داشته باشند و در جلسه بعدی همه بانک‌ها نسبت به تعیین‌تکلیف پرونده‌ها اقدام کنند.

آخرین ویرایش: دوشنبه 5 آبان 1393 05:22 ب.ظ

 
دوشنبه 5 آبان 1393 10:50 ب.ظ
آخه ونه مار بمیره خله خسه بیه انده پیگیر بیه خله ها بوردن سر كار