از سرمان بیزاریم...

شنبه 3 آبان 1393 03:48 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 

داعـــشـــیـــان ســر مــی بـُـرنــد ولــــی


آنــهـــا نــمــی دانــنــد


مــا بــعــد از حـــســـیــن علیه السلام از ســرمــان بــــیــــزاریــــم...


آخرین ویرایش: شنبه 3 آبان 1393 03:49 ب.ظ